Videa

Jak volit, aby VIZE 21 získala co nejvíce zastupitelů? Odpověď najdete v našem videu.

Poděkování Technickým službám Otrokovice

Děkujeme zaměstnancům TS Otrokovice za to, jak se krásně starají o naše město Otrokovice. Díky nim máme krásnou zeleň, uklízený sníh, odvezený odpad nebo opravené chodníky. Prostě se starají o to, aby Otrokovice byly krásné a čisté. Díky, jste jedničky!

Poděkování otrokovické BESEDĚ

Děkujeme celému týmu Otrokovická BESEDA s.r.o., která se stará o skvělou kulturu v našem městě. Bez nich by nebyly koncerty, divadla, ale hlavně také hojně navštěvované a oblíbené Otrokovické letní slavnosti. Tož díky za vše!

Poděkování Městskému úřadu Otrokovice

Děkujeme zaměstnancům MěÚ Otrokovice za skvěle odváděnou práci. Jejich práce opravdu není jednoduchá. Zejména, když ti nahoře, pořád přicházejí s další a další byrokracií. Oni musí dodržovat vždy to, co po nich parlament nebo ministerstva chtějí. Děkujeme za Vaši práci!

Poděkování SDH Kvítkovice

Děkujeme SDH Kvítkovice za veškerou pomoc při ochraně našeho majetku! Také za skvělou činnost pro dospělé, děti a mládež. Díky vám prostě Kvítkovice žijí! Také se patří poděkovat za to, že jste pomáhali vloni odklízet škody po zničujícím tornádu na jižní Moravě. Díky a máte naši plnou podporu!

Poděkování SDH Otrokovice a profesionální krajské jednotce

Děkujeme Hasiči Otrokovice a profesionální krajské jednotce za ochranu našeho majetku, ať už při požárech, či dopravních nehodách a jiných katastrofách. Vám patří velké díky!