PRO KVALITNÍ MĚSTO A LEVNÝ ŽIVOT V OTROKOVICÍCH

Toto je naše hlavní heslo pro letošní komunální volby. Chceme žít v kvalitním městě, které bude mít nízké náklady na život občanů.

Dalšími nosnými tématy našeho programu jsou:

PRO LEVNÉ ENERGIE

I město dokáže ze své podstaty ulehčit peněženkám za energie svým občanům. Komoditu, kterou město dokáže cenově ovlivnit je například teplo z teplárny pro občany. Budeme se snažit v této nelehké době vyjednat tu nejlepší možnou cenu pro občany. Podíváme se také na všechny městské poplatky, kde provedeme důkladnou revizi.

PRO BEZPEČNÉ ULICE A POLICEJNÍ PES

Bezpečné ulice jsou základem spokojeného života v kterémkoli městě. V Otrokovicích neustále řešíme problémy s nepřizpůsobivými obyvateli, kteří kolem sebe dělají nepořádek, spí a popijí na veřejných prostranstvích a obecně zatěžují život všem slušným spoluobčanům. Chceme proto naší městskou policii posílit o psovoda, který se stane součástí pochůzkových hlídek. Zkušenosti ostatních měst ukazují, že nepřizpůsobiví občané se těchto psů velice bojí. Městská policie musí chránit slušné občany a zajistit klid a pořádek v ulicích našeho města.

PRO RODINNÝ AQUAPARK

Otrokovice si zaslouží rodinný aquapark. Toto není jen laciné heslo. Nejbližšími krytými bazény jsou vybavena města Kroměříž, Zlín a Staré Město. Máme zde ve městě několik škol i školek, které by jistě ocenily hodiny plavání pro své žáky. Máme tu silné mezinárodní výrobní podniky, které by se mohly do tohoto projektu finančně zapojit a zajistit tak pro svoje zaměstnance firemní plavání. V Otrokovicích působí také mnoho sportovních organizací, máme velké množství mladých rodin i početnou skupinu seniorů. Otrokovice mají unikátní polohu, abychom přilákali velký počet návštěvníků z okolí. To vše je dobrým předpokladem k tomu, aby se odvážná vize stala realitou!

PRO DÁLNIČNÍ OBCHVAT BEZ POPLATKU

Obchvat města musí být bez poplatku! Jen tak bude plnit svoji funkci. V případě Otrokovic se jedná o učebnicový příklad, kdy obchvat dokáže odvést většinu dopravy mimo zastavěné území a snížit tak hlučnost i prašnost v ulicích města. Budeme i nadále tvrdě jednat s ministerstvem a státními organizacemi, abychom docílili obchvatu města bez poplatku. Doprava patří na dálnici, ne do města! Selský rozum musí zvítězit.

PRO OŽIVENÝ SPOLÁK

Chceme živý a moderní společenský dům. Je zapotřebí objektu navrátit dřívějšímu lesk i slávu a navrátit jej svému původnímu účelu. Společenský dům je jedinečnou funkcionalistickou krásou, kterou na území města máme. Musíme se postarat o současnost a hlavně i budoucnost tohoto objektu. Revitalizaci si zaslouží i přilehlý park, který by však nadále měl plnit úlohu prostoru pro společenské akce městského významu.

PRO MODERNÍ POLIKLINIKU

Poliklinika vzhledem k nerealizaci nové nemocnice v Malenovicích nabírá opět na svém významu. Je nadále zapotřebí investovat do tohoto zdravotnického zařízení. Pacienti i lékaři si zaslouží moderní a čisté prostředí odpovídající standardům 21.století.

PRO DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Úkolem města je zajistit dostupnost bydlení. Otrokovicím několik roků po sobě klesá počet obyvatel. Mnoho z nich se stěhuje na místa, kde je bydlení dostupnější. Podporujeme proto veškeré snahy o výstavbu nových bytů i domů tam, kam svým profilem mohou zapadat. Bytové domy je zapotřebí umísťovat do lokalit s podobnou výškovou zástavbou. Chceme pokračovat v realizaci zasíťování pozemků pro rodinné domy na Lazišti a také se věnovat výstavbě startovacích bytů pro mladé rodiny.

PRO PARKOVACÍ DOMY A MÍSTA

Parkování je v našem městě ožehavé téma. Jsou lokality, kde parkování není problém, ale jsou místa, kde je to doslova katastrofa. Nejhorší situace je nyní na sídlišti Trávníky, které svým profilem nemůže naplnit současný požadavek občanů na parkovací místa. Odmítáme budování parkovacích míst na úkor zeleně. Proto chceme v této lokalitě vystavět parkovací dům, který problémy s parkováním jednou provždy vyřeší.

PRO PSÍ HŘIŠTĚ

Vnímáme kolik je v našem městě pejskařů. Vnímáme také nespokojenost a požadavky na to, aby se měli tito spoluobčané se svými pejsky kde – lidsky řečeno – vyřádit. Proto chceme vystavět psí hřiště v několika lokalitách a dát možnost se čtyřnohým kamarádům řádně vyběhat a protáhnout.

PRO MODERNÍ MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVU

Plně podporujeme městkou hromadnou dopravu. Je strategicky důležité zůstat součástí současného model provozování MHD přes dopravní podnik Zlín-Otrokovice. Městská hromadná doprava i nadále musí zůstat dosažitelná pro všechny občany. Budeme dbát na to, aby dopravní podnik disponoval nejmodernějšími klimatizovanými autobusy, trolejbusy a elektrobusy, pro maximální komfort cestujících i zaměstnanců. Chceme také rozšiřovat trolejové vedení v našem městě.

PRO KOMFORTNĚJŠÍ ŠTĚRKÁČ

Štěrkáč se za poslední roky doslova změnil k nepoznání. Z dříve zanedbané lokality se postupně stává krásný veřejný prostor s různými novými hřišti, krásnými moly a dalšími prvky. Je nadále zapotřebí investovat do lepšího komfortu návštěvníků tohoto rekreačního areálu, aby si zde občané a návštěvníci mohli zaslouženě oddychnout od běžných starostí života.

PRO PODPORU SPOLKŮ

Spolky jsou základem zdravé a spokojené společnosti a mají svoji nezastupitelnou roli. Je potřeba je plně podporovat a umožňovat jim jejich činnost. Vážíme si všech, kteří pracují pro druhé. Spolky se na nás budou moci spolehnout.

PRO SÍŤ CYKLOSTEZEK

Ač jsou Otrokovice protkány sítí cyklostezek, stále je na čem pracovat. Některé místní části stále nemají přímý přístup na cyklostezky – například občané Kvítkovic. Je však zapotřebí nejenom stavět, ale i opravovat a udržovat současné cyklostezky, aby odpovídaly všem nárokům cyklistů a normám.

PRO ZELENÉ MĚSTO

Otrokovice jsou průmyslové město, tak to prostě je. Z toho plynou velké výhody dostupnosti práce, ale bohužel to také přináší negativa v ohledu hlučnosti, pachu a prašnosti z provozů. Je proto důležité co nejvíce kooperovat se všemi firmami, aby maximálně investovali do ochrany ovzduší, do protihlukových filtrů a také do zelených technologií. Budeme i nadále udržovat v maximální míře veřejnou zeleň, která tvoří přirozený filtr proti škodlivým látkám v ovzduší a vytváří protihlukové stěny.