Chcete podpořit myšlenku VIZE 21?

Vaše příspěvky pečlivě vynaložíme do propagace naší vize občanům Otrokovic –  primárně do marketingových materiálů jako jsou letáky a akce s občany.

Číslo našeho účtu je: 2101461980/2010 ; Fio banka

Děkujeme Vám za podporu, velmi si jí vážíme!