Petr Zlatuška – zastupitel města, člen komise rozvoje města


Narodil jsem se 24.9.1972 v Boskovicích. Nejprve jsem bydlel s rodiči v Gottwaldově. Od roku 1974 žiji v Otrokovicích, nejprve na Trávníkách a posléze na Baťově. Základní osmiletou školu jsem absolvoval na ZŠ Trávníky a střední studium na SOUE v Sokolnicích u Brna. Až do roku 2012 jsem pracoval v energetice ve firmě EO-N. V roce 2012 jsem založil firmu PKP TRANS s.r.o. a začal se věnovat podnikání v oblasti autodopravy a stěhování. Mezi lety 2010-2014 jsem působil v Komisi rozvoje města a Dopravní komisi rady města Otrokovice. 2017 – 2018 členem komise pro místní část Baťov. Od roku 2018 jsem zastupitel města a člen rozvojové komise.

Motto : Změňme společně Otrokovice pro spokojenější život…