Mgr. Jiří Veselý – radní města, člen finančního výboru


V roce 2018 jsem spolu s kolegy založil spolek VIZE 21, který měl za cíl proměnit strnulé a neživé Otrokovice v Živé a moderní, což se po komunálních volbách 2018 stalo a jistě jste si těch proměn všimnuli.

Na ustavujícím zastupitelstvu jsem byl zvolen členem rady města a pracuji ve prospěch Vás občanů, např. se zastupiteli Mgr. Martinem Očadlíkem a Petrem Zlatuškou jsme jako jediní ze zastupitelstva města Otrokovice, osobně jednali s ministrem dopravy ve věci zařazení JV obchvatu Otrokovic do nezpoplatněných úseků dálnice D55.

Curriculum vitae: Narodil jsem se 21.12.1974 ve Zlíně. Osmiletou základní školu jsem absolvoval v Otrokovicích, stejně tak i následně Střední odborné učiliště Jožky Jabůrkové, kde jsem získal maturitní vzdělání v oboru řídící a číslicové elektroniky. Profesní dráhu jsem začal v Barumu, odkud jsem pak odešel do firmy mapující inženýrské sítě, zejména elektro. Od poloviny roku 2001 až do podzimu 2014 jsem pracoval na Magistrátu města Zlína v oblasti IT, s převážným zaměřením na geografické informační systémy. V roce 2010 jsem dokončil Vysokou školu báňskou v Ostravě-Porubě složením státní závěrečné zkoušky v oboru Geoinformatika. Protože jsem se v té době již angažoval v oblasti pomáhání handicapovaným, zvolil jsem další studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Fakultě multimediálních komunikací obor Řízení netržních a sociálních služeb, který jsem úspěšně zakončil v roce 2013.

 Životní motto: Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil. Ono se s ním popravdě ani nic víc dělat nedá. (Jan Werich)