Ing. František Žák

Narodil jsem se v roce 1959 a jsem celoživotním otrokovjákem. V pracovním procesu jsem strávil 42 let. Celou tu dobu jsem se pohyboval ve stavebnictví, a od roku 1998 jsem začal pracovat v městském úřadu Otrokovice. Podílel jsem se na obnově území po povodni, a potom se věnoval investiční výstavbě, územnímu plánování a péči o majetek města.

Když jsem v roce 2021 končil a bilancoval, tak jsem napočítal téměř tisícovku jednotlivých investičních akcí za skoro dvě miliardy korun. Skoro všechny si pamatuji, vyskakují na mě z různých koutů našeho města, tak jak se po něm pohybuji. Je to dobrý pocit. Kombinace znalosti města, stavebnictví, fungovaní orgánů veřejné správy a životních zkušeností mě vede k rozhodnutí kandidovat do zastupitelstva. Pokud uspěji, vynasnažím se to zúročit.

V osobním životě jsem šťastný v lese, na horách, a vůbec v otevřené krajině. Hraju tenis, country na basu, občas se projedu na motorce. Nemám rád příkazy a zákazy shora, naopak podporuji a věřím aktivitě zdola. Rodina, přátelé, sousedé, spolky, to je základ zdravé společnosti, a komunální politika má velký vliv na jejich fungování. Jen tady se může zrodit opravdu autonomní účelná a adresná pomoc potřebným a současně radost ze spokojeného života.