Narodila jsem se v roce 1997 ve Zlíně. Již od malička žiji v Otrokovicích, kde jsem chodila i na základní školu. Po základní škole jsem zahájila studium na Obchodní akademii T. Bati ve Zlíně, obor veřejnosprávní činnost. Následně jsem studovala na Masarykově univerzitě v Brně obor informatika ve veřejné správě a zde mi byl udělen titul bakalář. Obor veřejná správa mě velice zaujal a díky tomu jsem se začala i více zajímat jak o celostátní, tak i místní politiku Otrokovic.

Po vysoké škole jsem se vrátila zpět do Otrokovic a pracuji zde v oblasti obchodu na pozici obchodní referentky. Otrokovice mám ráda a jsou pro mě důležité, a proto kandiduji s Vizí 21.